Jdi na obsah Jdi na menu
 


 
 
 

Barzoj


Obrazek


 
 

Standard

 

 

F.C.I.-Standard č. 193 / 22.11.2006 / D, GB

 

BARZOJ – RUSKÝ CHRT (Russkaya Psovaya Borzaya)

 

ZEMĚ PŮVODU: Rusko

 

DATUM PUBLIKACE PLATNÉHO ORIGINÁLNÍHO STANDARDU: 25.10.2006.

 

POUŽITÍ:
lovecký chrt, pes pro dostihy a coursing.

 KLASIFIKACE FCI:
Skupina 10 chrti
Sekce 1 dlouhosrstí chrti nebo chrti s praporci

Bez zkoušky z výkonu.


KRÁTKÝ NÁSTIN HISTORIE:

 Barzoj je již devět století podstatnou součástí národní kultury ruských dějin. Francouzská kronika z jedenáctého století dosvědčuje, že dcera velkovévody Kyjevského Anna Jaroslavna měla ve své družině, která ji doprovázela do Francie na svatbu s Jindřichem I., tři barzoje. Mezi majiteli a chovateli najdeme mnoho známých osobností, cary i básníky: Ivan Hrozný, Petr Veliký, Mikuláš II, Puškin, Turgeněv.
Velký význam mělo založení chovatelské stanice »Peršinskaja ochota« slavným chovatelem velkoknížetem Nikolajem Nikolajevičem a správcem psince Dmitrijem Valcevem. Od konce 19. století nacházíme barzoje v největších chovatelských stanicích Evropy i Ameriky.

CELKOVÝ VZHLED:
Veliký, aristokraticky vypadající pes se suchou, ale současně robustní stavbou těla: stavba těla lehce prodloužená, u fen o něco více než u psů.
Kostra silná, ale ne mohutná. Kosti jsou dosti ploché. Suché, ale dobře vyvinuté svalstvo, hlavně na stehnech, avšak nevystupující. Převažující význam má celková harmonie tělesných tvarů a pohybu.

DŮLEŽITÉ PROPORCE:
U psů odpovídá výška v kohoutku výšce nejvyššího bodu beder, ale může být něco větší.
U fen jsou obě výšky stejné.
Kohoutková výška musí být o něco menší než délka těla.
Hloubka hrudníku odpovídá přibližně polovině kohoutkové výšky.
Délka čenichu od stopu po nosní houbu odpovídá délce mozkovny od týlního hrbolu až ke stopu, nebo je lehce delší.

CHOVÁNÍ / CHARAKTER (POVAHA):
ve všedním životě ukazuje barzoj klidnou a vyrovnanou povahu. Při pohledu na zvěř se rychle vzruší. Má ostrý zrak a vidí velice daleko. Jeho reakce jsou prudké.
 

HLAVA:
suchá, dlouhá, úzká, aristokratická při pohledu shora i ze strany. Při pohledu ze strany tvoří ohraničující linie hlavy a čenichu dlouhou, lehce klenutou linii. Linie temene probíhá rovně nebo lehce šikmo k dobře vyznačenému týlnímu hrbolu. Hlava je elegantní a tak suchá, že velké cévy prosvítají kůží.

MOZKOVNA:
Lebka: úzká, při pohledu shora podélně oválná, při pohledu ze strany skoro plochá.
Stop: velmi málo vyznačen.

OBLIČEJOVÁ PARTIE:
Nosní houba: velká, pohyblivá, v poměru k dolní čelisti zřetelně vystupující.
Hřbetní část čenichu: dlouhá, v celé délce vyplněná, blízko nosní houby lehce klenutá.
Čenich: od stopu po nosní houbu odpovídá délce mozkovny od týlního hrbolu až ke stopu, nebo ji poněkud přesahuje.
Pysky: tenké, suché, těsně přiléhající k čelisti. Orámování očí, pysky a nosní houba jsou nezávisle na barvě srsti černé.
Čelisti / zuby: silná spodní čelist. Zuby silné a bílé. Nůžkový nebo klešťový skus.
Oči: velké, velmi lehce vystouplé. Barva tmavě oříšková nebo tmavě hnědá. Mandlového tvaru, šikmo uložené; nesmí být štěrbinovité.
Uši: malé, tenké, pohyblivé; nasazené nad oční linií vzadu, směřující téměř směrem k šíji, pokud pes není v afektu. Špičky boltců leží blízko u sebe, nebo ukazují podél krku dolů a dobře na něj přiléhají. Při vzbuzené pozornosti psa jsou uši neseny výše a stranou nebo dopředu. Někdy je jedno ucho nebo obě uši vztyčeny jako u koně.
 

KRK:
dlouhý, suchý; se strany zploštělý; svalnatý; lehce klenutý; nikdy není nesen vysoko.

TRUP:
Kohoutek: není zdůrazněn.
Hřbet: široký, svalnatý, pružný. Spolu s bedry a zádí tvoří oblouk, který je více vyznačen u psů. Nejvyšší bod oblouku leží před středem beder nebo u prvního nebo druhého bederního obratle.
Bedra: dlouhá, vystupující, svalnatá, přiměřeně široká.
ď: dlouhá, široká, lehce šikmá; šířka horních vrcholů obou kostí pánevních nesmí být užší než 8 cm.
Hrudník: v příčném řezu oválný; ne úzký, ale také ne širší než záď; hluboký, hodně dlouhý,prostorný; dosahuje téměř do úrovně loktů. Krajina lopatek je plošší, potom se hrudní koš pozvolna rozšiřuje k volným žebrům, která jsou krátká. Při pohledu z profilu se tím mění sklon; žebra jsou dlouhá a lehce vystupují. V poměru k ramennímu kloubu předhrudí poněkud vystupuje
Břicho: dobře vtažené; dolní linie hrudníku směrem k břichu prudce stoupá.
 

OCAS:
srpovitý nebo šavlovitý; nízko nasazený; tenký, dlouhý; při protažení mezi pánevními končetinami musí dosahovat až k hrbolům kyčelních kostí. Je bohatě osrstěn. V přirozeném postoji visí ocas dolů; při pohybu je nesen poněkud výše, ne však nad úrovní hřbetu.

KONČETINY:
HRUDNÍ KONČETINY: hrudní končetiny suché, svalnaté; při pohledu zpředu jsou rovné a zcela rovnoběžné. Výška od loktů k zemi odpovídá polovině kohoutkové výšky, nebo ji poněkud přesahuje.
Plece: lopatky jsou dlouhé a šikmo uložené.
Nadloktí: mírně šikmé, jeho délka téměř nepřekročí délku lopatek. Úhel ramenního kloubu je zřetelně zdůrazněn.
Lokty: jsou uloženy souběžně se středovou rovinou těla.
Předloktí: suché, dlouhé; v příčném řezu je oválné; při pohledu zepředu štíhlé, při pohledu ze strany široké.
Nadprstí: vzhledem k zemi lehce šikmé.
 

PÁNEVNÍ KONČETINY:
při pohledu zezadu jsou pánevní končetiny rovné, rovnoběžné a jejich postoj je poněkud širší než u hrudních končetin; při volném postoji musí pomyslná vertikála, spuštěná z hrbolu sedací kosti, probíhat středem hlezna a nadprstí pánevních končetin.
Stehno: dobře osvalené, dlouhé a šikmo postavené.
Holeň a lýtko: dlouhé, svalnaté, šikmo postavené. Kolení kloub a hlezno musí být dobře vyvinuty, široké a suché. Zaúhlení musí být zřetelně znatelné.
Zadní nadprstí: ne dlouhé; téměř kolmo postavené. Zaúhlení jsou dobře zdůrazněna.
TLAPKY: suché, štíhlé, podélně oválné, tzv. zaječí tlapka, klenuté; prsty k sobě dobře přiléhají; dlouhé, silné drápy dosahují k zemi.

 CHODY / POHYB:
 s výjimkou okamžiků při lovu je typickým pohybem pro barzoje prodloužený klus, plynulý, velmi pružný, jako když se barzoj vznáší. Při lovu jde o mimořádně rychlý cval s dlouhými skoky.

KŮŽE:
 
vláčná, pružná. 

OSRSTĚ:
hedvábné, měkké a hebké. Zvlněné, nebo tvořící krátké kadeře, ale nikdy se nejedná o malé pevné kadeře. Na hlavě, boltcích a končetinách je srst jako satén (hedvábná, ale těžší), krátká, dobře přiléhající k tělu. Na trupu je srst hodně dlouhá a zvlněná. Nad lopatkami a v oblasti zádi tvoří jemné kadeře. Na žebrech a stehnech je srst kratší. Srst, která tvoří praporce v podobě kalhot a vlajky na ocase, je delší. Srst na krku je hustá a bohatá. 

BARVA SRSTI:
kombinace všech barev, nikdy však s hnědou (čokoládovou), modrou a jakýmikoliv odstíny těchto barev. Všechny barvy se mohou vyskytovat jednobarevně nebo v kombinaci s bílou. Praporce na končetinách, »kalhoty« a vlajka na ocase mají srst zřetelně světlejší, než je základní barva srsti. Černá maska je typická u černě stínovaných barev.

VELIKOST A HMOTNOST:
Žádoucí výška v kohoutku: pro psy: 75 – 85 cm.
 pro feny: 68 – 78 cm

U psů je kohoutková výška stejná jako vzdálenost nejvyššího bodu beder od země, nebo je poněkud větší. U fen jsou obě výšky stejné. Jedinci přesahující maximální výšku jsou přijatelní za předpokladu, že zůstává zachována typická morfologie plemene.

 VADY:
 Každá odchylka od výše jmenovaných bodů musí být považována za vadu, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru se stupněm odchylky, zejména:
Chrup:
· chybění jednoho zubu PM2. Malé, abnormálně opotřebované zuby.
 · na chybějící zuby PM1 a M3 se nebere zřetel.
 Barva:
· tečkování ve stejném odstínu jako základní zbarvení.
 
ZÁVAŽNÉ VADY:

 Celkový zjev:
 · podsaditý vzhled, krátký trup.
 · těžké, kulaté kosti.
Hlava:
 · ochablé tkáně.
 · tupá tlama.
 · velmi zdůrazněný stop.
 · velmi zdůrazněné jařmové oblouky.
· nevýrazný týlní hrbolek.
 Chrup:
 · chybění jednoho zubu PM3, jednoho PM4 v dolní čelisti, jednoho M1 v horní čelisti nebo jednoho M2.
 Oči:
 · hluboko uložené, žluté nebo světlé, štěrbinovitého tvaru (úzký otvor mezi víčky), viditelná spojivka.
 Uši:
 · silné, hrubé, se zaoblenými konci.
Krk:
 · lalok.
 Hřbet:
 · propadlý hřbet; u psů rovný hřbet.
 Záď:
 · spáditá záď.
Břicho:
· visící, nedostatečně vtažené.
Ocas:
·
hrubý, v akci spadající dolů.
 Hrudní končetiny:
 · úhel u ramenního kloubu příliš otevřený (strmá plec).
 · lokty vytočené nebo vtočené.
·
předloktí: kulatého průřezu. Jakékoliv prohnutí nebo odklon předloktí.
·
výrazné (kostnaté) klouby.
 · slabé nadprstí.
 Pánevní končetiny:
 · přeúhlení nebo strmé úhlení.
·
úzký nebo široký postoj zadních končetin.
 Tlapky:
·
sklon k širokým, kulatým, masitým (silným) tlapkám; kočičí tlapky, ploché tlapky; doširoka roztažené prsty.
 Srst:
 · barva: skvrny jiné barvy než je základní barva.
 

VYLUČUJÍCÍ VADY:

Chování / charakter (povaha):
· agresivita nebo přílišná bázlivost.

Chrup:
· předkus, podkus, asymetrický zámek skusu (zkřížený skus).
· chybění jednoho řezáku nebo jednoho špičáku, chybění jednoho z trháků (PM4 v horní čelisti nebo M1 v dolní čelisti), chybění více než 4 zubů jakéhokoliv druhu.
·
Chybné postavení jednoho nebo obou špičáků v dolní čelisti tak, že při zavřené tlamě mohou poškodit patro nebo dáseň horní čelisti.

 Oči:
· modré (břízové oko)
Ocas:
 · jako vývrtka, zalomený (srostlé obratle), částečně nebo úplně kupírovaný ocas.
 Pánevní končetiny:
 · výskyt paspárků (vlčích drápů).
 Barva srsti:
 · hnědá, čokoládově hnědá, modrá.

Jedinci, kteří zjevně vykazují fyzické nebo povahové abnormality, musí být diskvalifikováni.

 Pozn.: Psi (samci) musí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.
 

Seznámení s barzojem
Tato vznešená, starodávná rasa se jménem Barzoj je aristokratem psího světa. Mnoha lidmi je považován za nejkrásnějšího a nejchytřejšího z rodu "sighthound. Výraz "sighthound je používán pro lovecké a honící psy nebo psy, kteří závisí na svém zraku při honbě zvěře na velkou vzdálenost. Barzoj je známý svou rychlostí a svižností při lovu např. vlků, lišek nebo kojotů.

 

Vzhled Barzoje
Všichni chrti se sobě navzájem podobají, avšak Barzojové jsou trochu větší a silnější než ostatní chrti a také mají dlouhou srst. Jejich výhodou je, že mohou být jak lovci, tak velice příjemní a čistotní domácí mazlíčci.
Jelikož jsou Barzojové jednou z nejvyšších psích ras, není neobvyklé vidět Barzoje, který dosahuje až 90 cm v kohoutku. Jejich zjev je zcela impozantní, propojuje se v nich hbitost a zároveň obrovská síla svalů.
Nejvíce na vás u Barzoje zapůsobí jeho srst, která je dlouhá (vlnitá nebo kudrnatá) a působí hedvábným dojmem. Na výstavách se připouští všechny barvy srsti, přičemž nejobvyklejší je bílá nebo krémová s červenými, černými, zlatými a šedými znaky. Příležitostně se objeví jednobarevná srst (většinou černá nebo červená) s bílými znaky na krku, hrudi a ocasu. V Rusku bývalo zvykem gentlemanů mít na jednom vodítku tři bílé psy, protože převládal názor, že barzojové by měli být bílí.
Přestože velcí, barzojové jsou jemní, důvěřiví a nejspokojenější, když jsou považováni za členy rodiny. Jsou velice majetničtí, chrání si domov a rodinu a žárlivě střeží ty, které milují. Potřebují a hledají náklonnost rodiny a jsou známy svým šetrným a jemným zacházením s dětmi.

 

Dispozice Barzoje
Když přijde na dispozice, je Barzoj absolutně úžasný. Vypadá, jako že všemu, co mu řeknete, rozumí, a nejvíce ze všeho miluje být co nejblíže svému pánovi. Má unikátní způsob pozdravu když má velkou radost, nakrčí nos a vycení zuby, takže vypadá, jako když se opravdu směje. Barzoj se velmi dobře snáší se psy svého plemene, dokonce si mezi Barzoji vytváří blízké přátele. Barzojové jsou většinou viděni ve dvou a také na fotkách a obrazech jsou obvykle v páru. Velmi často se stává, že ten, kdo má jednoho Barzoje si ho zamiluje natolik, že chce dalšího. Není ale nutné chovat více než jednoho Barzoje - jestliže ho zahrnete láskou a pozorností, je šťastný, i když je jediný pes rodiny. Zájemce hledající štěně může mít obavy ze psa, který byl chován k lovu vlků, ale i barzoj, který má možnost lovit, je v přítomnosti lidí velice milý a klidný.

 

Historie Barzoje
Lovečtí psi existují po mnoha staletí. Je to dokázáno kresbami na starodávných náhrobcích a na monumentech v Egyptě, na kterých se obrazy psů velice podobají dnešním sighthoundům. Lov nebyl zpočátku považován za sport, ale nutnost, protože na loveckých psech závisel přísun potravy pro lidi. Jak se člověk vyvíjel, přestával psy k lovu potřebovat. Lovečtí a honící psi nezanikli pouze díky tomu, že lov se stal populárním sportem králů.
Na přesném původu Barzojů se historici a chovatelé nemohou shodnout. Z první doložené písemnosti vyplývá, že první standart Barzoje byl formulován roku 1650 a blízce se podobal dnešnímu. Barzoj se vyvinul zkřížením dvou nejstarších ruských psů. První rasa byla velká, krásná a hlavně prvotřídní v honbě zajíců. Druhá rasa, silnější s vlnitou srstí, byla používána k lovu vlků a jelenů. Zkřížením těchto dvou plemen vznikl originální Barzoj.
Nejpopulárnější sport ruské šlechty v 17. století byl lov jelenů a vlků. Vlk byl považován za nejprestižnější kořist, a tak mohli Barzojové neomezeně využívat svých schopností hbitosti, síly a odvahy. U ruské šlechty byl nejvíce obdivován a znám Grand Duke Nikolai Nikolaivitch, který měl rozsáhlé kotce plné Barzojů, a který v roce 1887 koupil známou "Perchinu", se kterou založil jednu z nejčistších chovných linií - Perchina Barzoj.
Grand Duke měl jeden čas ve svých kotcích až 150 - 160 barzojů. Při lovu měl na vodítku tři Barzoje, kteří k sobě ladili barvou i výškou (vždy 2 psi a 1 fena). Dva z tria dohonili vlka, tzv. ho přišpendlili k zemi a pevně stiskli za ušima. Třetí Barzoj držel vlka pod krkem dokud nepřijel lovec a vlka nespoutal. Nejlepší chycení vlci byli ponecháni naživu a používáni při trénování mladých psů v umění honu. Díky hbitosti, výdrži, odvaze, umění honit, chytat a udržet svou kořist byli Barzojové vysoce ceněni. Bylo nezdvořilé, a tudíž u šlechty nepřípustné Barzoje prodat, ale občas byl prezentován jako dar jinému členu šlechty. Tak učinil i car Nicholas II. z Ruska, který dal roku 1895 Barzoje darem princezně z Walesu (později Královna Alexandra).
Začátkem roku 1860 chovala a vystavovala britská královská rodina (včetně princezny z Walesu a vévodkyně z Newcastlu) Barzoje, které jim představila ruská šlechta. První Barzoj vystavený na Britské výstavě psů byl roku 1863 pes "Sultán" - majetek vévodkyně z Newcastlu -, který byl vyšlechtěn princem Charlesem z Pruska. Po ruské revoluci bylo mnoho chovných stanic přinuceno vzdát se svých krásných Barzojů, z nichž většina našla domov v Anglii a jiných evropských zemích.
V roce 1892 byl založen Anglický klub Barzojů. Mezi první propagátory této rasy v Anglii patřil i Sir Wellesley. Prezentoval se se psem pojmenovaným po carovi Krillutt". Vystavením svého psa napomohl Wellesley tomu, že Barzoj se stal módním plemenem a tato móda se rozšířila i do Kanady a Spojených Států.
V roce 1890 dovezl William Wade z Hultonu prvního Barzoje do Ameriky. V polovině 90. let 18. století dovezl Steman Hands z Bostonu (Massachusetts) několik psů přímo z Ruska - stejně jako Joseph B. Thomas, jehož Barzojové pocházeli ze slavného "Perchina" a "Woronzova" chovu. V roce 1893 měl Americký klub všech plemen psů zaregistrován 8 ruských chrtů (vlkodavů). Několik nadšených chovatelů utvořilo r. 1903 klub známý po názvem Americký klub ruských vlkodavů. Tento klub vytvořil standard kvality Barzoje, který je od roku 1900 uznáván všemi chovateli, vystavovateli a posuzovateli na výstavách. V roce 1936 byl název klubu oficiálně změněn na Barzoj, čímž se Amerika sjednotila s evropskými chovatelskými kluby.
Barzojové byli velmi populární ve 20. letech našeho století, mnoho filmových hvězd bylo jejich hrdými vlastníky. Ještě dnes můžete Barzoje vidět na filmovém plátně, fotkách a obrazech. Jejich chov je stále relativně ojedinělý, přesto popularita Barzoje stoupá a přibývá lidí, kteří dovedou ocenit jeho kvality.

 

Barzoj dnešních dnů
Ze století na století dědili Barzojové lovecké instinkty a ty jim proto zůstávají dodnes. Díky svým přirozeným schopnostem lovit jsou výbornými pomocníky rančerů ve Spojených Státech a Kanadě, kde Barzoje používají k lovu kojotů (jediný Barzoj je schopen během chvíle polapit a zabít kojota).
Barzojové jsou dnes představováni po celém světe hlavně jako výstavní psi, kteří nikdy nezklamou a vždy vytvoří pro diváky skvělou show. Na výstavách patří mezi nejtišší,nejklidnější a nejdůstojnější psi, jež uvidíte. V Rusku jsou stále Barzojové ceněni jako lovečtí psi. Každý majitel Barzoje se musí před výstavou prokázat certifikátem potvrzujícím psovi jeho lovecké schopnosti. Pak teprve může být Barzoj přijat na výstavu.

 

Jak se starat o barzoje

 

Každý barzoj by měl mít vykartáčovanou čistou srst, krátké drápky a čisté zuby.

 

Kartáčování bychom měli provádět alespoň jednou týdně. Když pes líná budeme muset použít kartáč častěji, abychom zabránili tvorbě pučků. Pokud se už nějaký smotek v srsti vytvořil, je lepší ho jemně rozmotat v prstech než se ho snažit rozčesat. Při kartáčování nejprve sledujeme růst chlupu a češeme podle něj, později pročesáváme srst tak, abychom dosáhli i na všechny vrstvy podsady. Po důkladném prokartáčování můžeme hřebenem nebo znovu kartáčem načesat srst správným směrem (jak ukazuje obrázek).

 

Koupání by nemělo být příliš časté. Před tím než psa namočíme je dobré ho vyčesat, voda pak snáze proniká k podsadě. Zásadně používáme šampony určené pro psí srst, které mají vyvážené pH (na našem trhu je k dostání široká paleta psí kosmetiky např. Khara nebo KW, osobně se mi osvědčil) především proteinové šampony). Vmasírujeme po směru růstu chlupů, je to k srsti šetrnější než krouživé pohyby. Dále můžeme použít kondicionér, ten je zvláště vhodný pro psy častěji koupané nebo ty, kteří se často účastní výstav. Nejdůležitější je, abychom ze srsti vymyli zbytků šamponu a kondicionéru. Po koupeli srst vysušíme ručníkem, nebo fénem, ale při sušení srst nezapomeneme srst kartáčovat ve správném směru, aby i po doschnutí byla na správných místech.

 

Drápky by měly být vždy krátké, pokud si je pes sám neobrušuje, je potřeba mu je zastřihnout kleštičkami. Vždy ale zastřiháváme jen špičky drápků, tedy tu část, kam nezasahují nervy a žilky. Pokud má pes bílé drápky, pak je snadno rozpoznatelná necitlivá světla špička.

 

Čištění zubů je to procedura, na kterou si ještě asi většina z nás úplně nezvykla. Čištění bychom měli provádět jednou týdně se speciálním kartáčkem pro psy, měl by být měkký, protože dásně můžeme snadno zranit. Větší pozornost je třeba věnovat pastě. Je jasné, "ze asi jen těžko přesvědčíme psa, aby pastu nepolykal. Proto pasty určené pro lidskou klientelu se nehodí. Psí pasty jsou většinou dražší, ale máme jistotu, že nezpůsobí nepříjemný průjem. I když se chrupu psa věnujeme každý týden, je zapotřebí čas od času navštívit veterináře a nechat odstranit zubní kámen ultrazvukem popř. mechanicky. Předejdeme tak nemocnění dásní a tím také předčasnému vypadávání zubů.


 

Chovatelské stanice

 

Název

Majitel

Webové stránky

At Impuls

Fridrichova Drahomira, Bernolakova 45,919 43 Cifer,SK

www.dogservis.sk

Balšaja Achota

Jitka a Dušan Šírovi, Raškov l37, 789 64, Bohdíkov

www.stenata.cz/fi-it

Bistkupstwo

Vojtěch a Ludmila Zapletalovi, Biskupství 110, 783 44, Náměšť na Hané

www.bistkupstwo.wz.cz

Divoké srdce

Milan Netrh,Sušice , 47002, Dubá

 

Earl's Legend

Petra Plisková, Čsl.legií 105, 735 81, Bohumín

www.earls-legend.cz

Ferus Aurealana

Mgr. Dagmar Wlosoková, Malá Dlážka 13,750 02, Přerov

www.aurealana.wz.cz

Halstatberg

Martin Struhár, Hradište 66, 123 45, Partizánske, SK

www.halstatberg.szm.sk

Krásná Fanfára

Zdeňka Foitová, 787 01, Bratrušov 74

www.boston-barzoj.cz

Krylov

Hana Krylová, Doubravčice 19, 28201, Český Brod

www.farmakrylov.estranky.cz

Majove Bohemia

Marie Veselá, Husova 338, 391 11, Planá nad Lužnicí

www.borzoimajovebohemia.wz.cz

Mischenka

Věra Dvořáková, Mariánské nám.25, 394 94, Černovice

www.mybox.cz/mischenka

Monteka

Monika Vopatová, Horní Žďár 5, Jindřichův Hradec

whippet-barzoi.wz.cz

Mraja

Mrazova Jana, 976 03, Harmanec 23, SK

www.mraja.net

Nevasca

Marie Králiková, Kramolín 4,
3501 Nepomuk

www.nevasca.wbs.cz

Nijinski Ballet

ing. Lenka Burianová, Třešňová 7, 789 01, Zábřeh

nijinski.euweb.cz

Od Nebeského rybníka

Konvičkovi, Pouště 37, 262 03, Nový Knín

odnebeskeho.wz.cz

Od Podhorního vrchu

MVDr. Vodička Petr, Milhostov, Mariánské Lázně

www.chrti.com/borsoi

of Skewerland

René Zatloukal, Rudoltice 10, 345 06, Kdyně - Černíkov

 

Příbramský permoník

Roman Šenkýř, nám. T.G.Masaryka 124, 261 01, Příbram

goldline.blog.cz

Royal Lily

Alena Portešová
Ptenský Dvorek 91
798 43, Ptení (Prostějov)

www.royal-lily.com

Russkaja Achota

Marcela Němcová, Mlýnská 325, 75361, Hranice na Moravě

 

Russuzen

Zuzana Piačková, Dlhá 5, 900 31, Stupava, SK

www.russuzen.websnadno.cz

Silent Enigma

Marta Křapová, Máchova 11, 79501, Rýmařov

www.silent-enigma.wz.cz

Smirnowow

Ing. Milan Svihorik, Alexyho 22, 94911, Nitra SK

www.netspace.sk/borzoismirnowow

Snorlax

Blanka Joanna Blizman, Studentská 12, 736 01, Havířov

www.snorlax.estranky.cz/clanky/barzoj

Sofena Borsoi

Antonín Mudra, Slepá 154, Světice

www.mujweb.cz/www/sofenaborsoi

Tschaikowskij

Vojtech Schmiedt, Mladosť 10, 044 25 Medzev SK

www.tschaikowskij.com

Wicari

Zuzana Vondráčková, Radimovice 23, 330 16 Všeruby

http://wicari.wbs.cz

Xanthiappe

Karásková Michaela, Velké Hamry 598, 46845 Velké Hamry

www.xanthiappe-barsoi.websnadno.cz

Zagredža

Hana Stuchlá, Zachrašťany 27, 504 01, Nový Bydžov

 

z Bilmy

Marcela Pařízková,Blahoslavova 2, 130 00, Praha 3

www.barzoj-z-bilmy.de

z Murky

Miloslava Řeřichová, Liběšice 41, 434 01, Most

www.zmurky.estranky.cz

z Palatinu Moravia

Marta Růžičková, Sušice 15/121, 571 01, Moravská Třebová

www.zpalatinumoravia.estranky.cz

Z Višňového květu

Marie Voráčková, Veselí nad Lužnicí 159

 

 
 

Zdroje:

 www.barzoj.cz
 Zpravodaje Klubu chovatelů a přátel barzojů